Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 219/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Brzezinach z 2017-11-15

Sygn. akt II K 219/17

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 listopada 2017 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Sylwia Wierzbowska-Zimoń

Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota Kurczewska

przy udziale prokuratora: Piotra Janowskiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2017 r.

sprawy: D. K.

s. C., A. z domu B.

ur. (...) w m. B.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I. Sądu Rejonowego (...) z siedzibą w B. z dnia 04.12.2013r. w sprawie (...) za czyn z art. 278 § 1 kk popełniony w dniu 28.06.2013r.

-na karę 6 miesięcy pozbawienia z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat. Wyrok uprawomocnił się w dniu 12.12.2013r. Postanowieniem z dnia 19.09.2014r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary.

II. Sądu Rejonowego(...) z siedzibą w B. z dnia 29.04.2014r. w sprawie (...) za czyn z art. art. 278§1 kk na karę 10 pozbawienia wolności, za czyn z art. 190§1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 226§1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 224§2 kk na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a wykonanie łącznej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby 5 lat. Zaliczono okres zatrzymania w dniach od 03.10.2013r. do 04.10.2013r. Orzeczono nawiązkę. Wyroku uprawomocnił się w dniu 07.05.2014r. Postanowieniem z dnia 17.10.2016r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary.

III. Sądu Rejonowego (...) z siedzibą w B. z dnia 25.06.2014r. w sprawie (...)za czyn z art. 158§1 kk w zw. z art.57a§1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; za trzy czyny z art. 288§1 kk w zw. z art.57a§1 kk, uznając, iż stanowią one ciąg przestępstw na karę 1 roku pozbawienia wolności; karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności; której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 4 lat, zaliczono okres zatrzymania i aresztowania w dniach od 01.03.2014r. do 23.04.2014r., naprawienia szkody w całości, Wyrok uprawomocnił się w dniu 03.07.2014r. Postanowieniem Sądu Rejonowego w B. z dnia 07.08.2017r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary którą skrócono o okres 6 miesięcy.

IV. Sądu Rejonowego w B.z dnia 27.04.2016r. w sprawie (...)za czyn z art. 279 § 1 kk i in. na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin w miesiącu. Wyrok uprawomocnił się w dniu 05.05.2016r.

V. Sądu Rejonowego w B.z dnia 25.10.2016r. w sprawie (...) za czyn z art. 279 § 1 kk na karę 3 lat pozbawienia wolności, za czyn z art. 278 § 1 kk na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zaliczono okres 08.08.2013r. godz. 06:10 do 09.08.2013r. godz. 13:55, zobowiązano do naprawienia szkody. Wyrok uprawomocnił się w dniu 11.04.2017r.

VI. Sądu Rejonowego w B.z dnia 05.04.2017r. w sprawie (...) za czyn z art. 226 § 1 kk na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin w miesiącu, za czyn z art. 224 § 2 kk na karę 1 roku i 2 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin w miesiącu. Orzeczono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin w miesiącu. Zaliczono okres zatrzymania 3-4.01.2016r. Wyrok uprawomocnił się w dniu 13.04.2017r.

VII. Sądu Rejonowego w B.z dnia 07.08.2017r. w sprawie (...) za trzy czyny z art. 190 § 1 kk na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 288 § 1 kk na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczono karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zaliczono okres 28.08.2016r. godz. 20.10 do 29.08.2016r. godz. 15.05. Orzeczono obowiązek naprawienia szkody. Wyrok uprawomocnił się w dniu 15.08.2017r.

w przedmiocie wydania wyroku łącznego :

1.  na podstawie art. 569 kpk w zw. z art. 85§1 i 2 kk, art. 86§1 kk w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 396) kary pozbawienia wolności i karę ograniczenia wolności, wymierzone D. K. wyrokami opisanymi w punktach: II, III, V, VI i VII łączy i wymierza D. K. karę łączną 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 577 kpk na poczet wymierzonej kary łącznej pozbawienia wolności ujętej w pkt. 1 zalicza D. K. okresy : 03.10.2013r. – 04.10.2013r., 01.03.2014r. – 23.04.2014r., 08.08.2013r. godz. 06:10 do 09.08.2013r. godz. 13:55, 3-4.01.2016r., 28.08.2016r. godz. 20.10 do 29.08.2016r. godz. 15.05, ustalając początek kary na dzień 05.06.2017r.,

3.  uznaje, że kary pozbawienia wolności orzeczone wobec D. K. w wyrokach opisanych w pkt. II, III, V i VII i kara ograniczenia wolności orzeczona wobec D. K. w wyroku opisanym w pkt VI zostały pochłonięte niniejszym wyrokiem łącznym, zaś w pozostałym zakresie wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu,

4.  umarza postępowanie w odniesieniu do wyroków z pkt. I i IV,

5.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz kancelarii adwokackiej adw. Moniki Różyckiej – Stańczak kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem nieopłaconych kosztów obrony udzielonej oskarżonemu z urzędu oraz kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych tytułem podatku od towarów i usług VAT,

6.  zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów wydania wyroku łącznego, obciążając nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

D. K. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego (...) z siedzibą w B. z dnia 04.12.2013r. w sprawie (...) za czyn z art. 278 § 1 kk popełniony w dniu 28.06.2013r. na karę 6 miesięcy pozbawienia z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat. D. K. oddano pod dozór kuratora oraz zobowiązano do naprawienia szkody. Wyrok uprawomocnił się w dniu 12.12.2013r. Postanowieniem z dnia 19.09.2014r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary.

Następnie D. K. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego (...) z siedzibą w B. z dnia 29.04.2014r. w sprawie (...) za czyn z art. art. 278§1 kk na karę 10 pozbawienia wolności, za czyn z art. 190§1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 226§1 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 224§2 kk na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a wykonanie łącznej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby 5 lat. Zaliczono okres zatrzymania w dniach od 03.10.2013r. do 04.10.2013r. Orzeczono nawiązkę 600 zł. Wyrok uprawomocnił się w dniu 07.05.2014r. Postanowieniem z dnia 17.10.2016r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary.

Kolejno został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego (...) z siedzibą w B. z dnia 25.06.2014r. w sprawie (...) za czyn z art. 158§1 kk w zw. z art.57a§1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; za trzy czyny z art. 288§1 kk w zw. z art.57a§1 kk, uznając, iż stanowią one ciąg przestępstw na karę 1 roku pozbawienia wolności; karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności; której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 4 lat, zaliczono okres zatrzymania i aresztowania w dniach od 01.03.2014r. do 23.04.2014r., orzeczono naprawienie szkody w całości. Wyrok uprawomocnił się w dniu 03.07.2014r. Postanowieniem Sądu Rejonowego w B.z dnia 07.08.2017r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary, którą skrócono o okres 6 miesięcy.

Następnie D. K. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w B.z dnia 27.04.2016r. w sprawie (...) za czyn z art. 279 § 1 kk i in. na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin w miesiącu. Wyrok uprawomocnił się w dniu 05.05.2016r. w dniu 31.01.2017r. skazany wykonał karę grzywny.

Kolejno D. K. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w B.z dnia 25.10.2016r. w sprawie (...) za czyn z art. 279 § 1 kk na karę 3 lat pozbawienia wolności, za czyn z art. 278 § 1 kk na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczono karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zaliczono okres 08.08.2013r. godz. 06:10 do 09.08.2013r. godz. 13:55, zobowiązano do naprawienia szkody. Wyrok uprawomocnił się w dniu 11.04.2017r.

Następnie D. K. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w B.z dnia 05.04.2017r. w sprawie (...) za czyn z art. 226 § 1 kk na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin w miesiącu, za czyn z art. 224 § 2 kk na karę 1 roku i 2 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin w miesiącu. Orzeczono karę łączną 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 30 godzin w miesiącu. Zaliczono okres zatrzymania 3-4.01.2016r. Wyrok uprawomocnił się w dniu 13.04.2017r.

Następne D. K. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w B.z dnia 07.08.2017r. w sprawie (...) za trzy czyny z art. 190 § 1 kk na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 288 § 1 kk na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczono karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zaliczono okres 28.08.2016r. godz. 20.10 do 29.08.2016r. godz. 15.05. Orzeczono obowiązek naprawienia szkody. Wyrok uprawomocnił się w dniu 15.08.2017r.

(dowód : dane z KRK – k. 5 do 7, odpisy wyroków – k. 10 , k. 11, k. 12 do 13, k. 14, k. 15 do 20, k. 21, k. 22, informacje – k. 24 do 27, akta (...) i akta (...)).

Areszt Śledczy w Ł. ocenia zachowanie skazanego w warunkach izolacji penitencjarnej, w której przebywa od dnia 05.06.2017r. jako naganne. Dwukrotnie był karany dyscyplinarnie. Nie był natomiast nagradzany. W stosunku do przełożonych reprezentuje przeciętną postawę. Przejawia skłonności do konfliktów i brał udział w pobiciu współosadzonego. Deklaruje przynależność do podkultury przestępczej. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie terapeutycznym z uwagi na stwierdzone uzależnienie od alkoholu i środków odurzających. Dba o porządek i ład w celi mieszkalnej w sposób przeciętny.

Skazany reprezentuje bezkrytyczny stosunek do popełnionych przestępstw oraz dotychczasowego zachowania.

Na etapie wyrokowania skazany odbywa karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w B.w sprawie (...). D. K. w dniu 29.11.2019r. nabywa uprawnienie do warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary.

(dowód: opinia – k. 28).

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Stan faktyczny sprawy Sąd ustalił w oparciu o odpisy wyroków, a także w oparciu o aktualne dane z Krajowego Rejestru Karnego i o opinię z Aresztu Śledczego w Ł. oraz akta (...) i (...). Materiał dowodowy w postaci tych dokumentów jest spójny i logiczny. Zatem nie było podstaw, aby uznać go za niewiarygodny.

Dyrektor Aresztu Śledczego, w którym skazany przebywa wniósł o sprawdzenie czy wobec D. K. zachodzą warunki do wydania wyroku łącznego.

Zgodnie z treścią art. 19 ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przepisu działu IX Kodeksu karnego „zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych” nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie cytowanej ustawy tj. 01.07.2015r. , chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

D. K. był skazany wyrokami po dniu 01.07.2015r., a mianowicie został skazany wyrokami Sądu Rejonowego w B.w sprawie (...), (...), (...) i (...). Wobec powyższego w przedmiotowej sprawie należy procedować według stanu prawnego jaki obowiązywał po dniu 1 lipca 2015r.

Zgodnie z treścią przepisu art. 85 § 1 i 2 kk jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89 kk, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1.

W niniejszej sprawie spełnione są, w odniesieniu do wyroków Sądu Rejonowego w B.w sprawach (...), (...), (...), (...) i (...) warunki przewidziane w art. 85 § 1 i 2 kk.

Obecnie warunkiem wymierzenia kary łącznej w wyroku łącznym jest konieczność wykonania kary w całości lub w części. Przepis § 2 art. 85 kk wymaga, aby kary te albo orzeczona z części z nich kara łączna lub kary łączne podlegały wykonaniu, przy czym sformułowanie kara „podlegająca wykonaniu" to kara, która ma zostać, a nie została jeszcze wykonana. Z kolei słowa „w całości lub w części" zawarte w nowym art.85 § 2 kk podkreślają, że nie wymaga się, by orzeczone kary podlegały wykonaniu w całości i wystarczy, jeżeli podlegają wykonaniu w części.

Sformułowanie „podlegające wykonaniu (...) kary (...)", użyte w treści art. 85 § 2 KK, należy interpretować jako odnoszące się do tych dolegliwości, które mają zostać, a nie zostały jeszcze wykonane, a zatem są to in concreto te kary, w stosunku do których nie została zakończona procedura ich wykonania. Skoro podstawę zawieszenia postępowania wykonawczego (art. 15 § 2 KKW) mogą stanowić tylko przeszkody faktyczne uniemożliwiające prowadzenie go, nie zaś przeszkody procesowe, to zawieszenie postępowania wykonawczego jest dla regulacji przewidzianej w art. 85 § 2 KK irrelewantne, albowiem wykonanie kary, objętej takim postępowaniem, pozostaje nadal nieuchronne. Wprawdzie zawieszenie postępowania wykonawczego powoduje wstrzymanie takiego postępowania, to jednak nie niweczy go, gdyż usunięcie przeszkody zobowiązuje sąd do niezwłocznego podjęcia postępowania, a zatem następuje jedynie przesunięcie w czasie momentu wykonania kary (wyrok SA w Szczecinie II AKa 27/16).

Kryteria kary podlegającej wykonaniu spełniają więc kary orzeczone w wyrokach Sądu Rejonowego w B.w sprawach (...), (...), (...) i (...), gdzie orzeczono kary pozbawienia wolności – w pierwszej sprawie skazany odbywa karę od 05.06.2017r. do 29.11.2020r., w drugiej – od 29.11.2020r. do 27.05.2022r., w trzeciej sprawie – od 27.05.2022r. do 22.11.2022r. i w czwartej sprawie – od 22.11.2022r. do 30.09.2023r., a także kara orzeczona wyrokiem Sądu Rejonowego w B.w sprawie (...), gdzie orzeczono karę 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności, która to kara nie została na etapie wyrokowania w niniejszej sprawie wykonania przez skazanego, gdyż w niedługim czasie od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie (...), tj. w dniu 13.04.2017r. – od dnia 05.06.2017r. skazany rozpoczął odbywanie kary pozbawienia wolności w sprawie (...) Sądu Rejonowego w B..

W odniesieniu zaś do wyroków – Sądu Rejonowego w B.w sprawie (...) i (...) nie zostały spełnione przesłanki określone w art. 85 kk.

W tym zakresie, z uwagi na brak warunków do wydania wyroku łącznego, na podstawie art. 572 kpk umorzono postępowanie karne.

Wymierzając karę łączną pozbawienia wolności w odniesieniu do wyroków opisanych w punktach: II, III, V, VI i VII Sąd zastosował zasadę mieszaną. Nie zachodziła bowiem jedność podmiotowa, przedmiotowa i czasowa czynów przypisanych skazanemu tymi wyrokami. Ponadto również zachowanie skazanego po popełnieniu przestępstw objętych tymi wyrokami, wyrażające się w popełnieniu kolejnych przestępstw, jest przesłanką poczytaną na jego niekorzyść. Zachowanie skazanego nie uległo poprawie, a sam D. K. prezentuje bezkrytyczną postawę do dotychczas popełnianych czynów.

Z tego względu zasadnym było orzeczenie wobec D. K. kary łącznej w wymiarze 6 lat pozbawienia wolności w miejsce kar jednostkowych wymierzonych wyrokami opisanymi w punktach II, III, V, VI i VII. Biorąc pod uwagę, że najwyższą karą jednostkową była kara 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, zaś suma kar podlegających łączeniu wynosiła 7 lat i 9 miesięcy, zasadne okazało się wymierzenie kary łącznej 6 lat pozbawienia wolności.

Wyroki te w częściach dotyczących kar pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności w sprawie (...) zostają pochłonięte wyrokiem łącznym, zaś w pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu. Sąd zaliczył na poczet tak orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres odbytych kar pozbawienia wolności w sprawach podlegających łączeniu.

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz adw. Moniki Różyckiej – Stańczak kwotę 147,60 zł tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Kwota wynagrodzenia jest zgodna z § 17 ust. 5 w zw. z § 4 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016r., poz. 1714) i uwzględnia należny podatek od towarów i usług.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 624 § 1 kpk. Skazany odbywając karę pozbawienia wolności i nie posiadając majątku, nie ma realnej możliwości uregulowania kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Patyna
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzezinach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sylwia Wierzbowska-Zimoń
Data wytworzenia informacji: